Forsøg vedrørende "Problemfri kornfodring"

Juni 2001

Først i juli måned starter det første forsøg med kødproduktion på KFC.

Forsøget er det første under temaet "Problemfri kornfodring". Det sammenligner to kraftfoderblandinger og to tildelinger af strukturfoder (2x2 faktorielt design). De to kraftfoderblandinger er en stivelsesrig kornblanding med høj andel af hvede og en blanding, hvor en stor del hvede og byg er skiftet ud med pulpetter og grønpiller. Indholdet af stivelse sænkes derved fra 39 til 24 procent. Indholdet af fordøjelige cellevægge øges fra 9 til 22 procent. Energikoncentrationen i de to blandinger er 104 og 99 FE per 100 kg. Strukturfoderet er enten snittet byghalm alene eller tilsat melasse. Forsøget laves med 48 SDM-kalve.

Læs mere om forsøget eller kontakt projektleder: Mogens.Vestergaard@agrsci.dk