Alternative kraftfodertyper til slagtekalve

Oktober 2009

 

Et afsluttet projekt med alternative kraftfodertyper til slagtekalve tyder på, at kraftfoder med en lavere vomnedbrydelighed af stivelse kan give lidt bedre vomsundhed uden at tilvækst og slagtekvalitet ændres.


Et alternativt kraftfoder indeholdende majs og milokorn har i forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter givet en lidt bedre vomsundhed og eventuelt færre leverbylder i forhold til et traditionelt kraftfoder indeholdende byg og hvede. De små positive ændringer er dog ikke store nok til, at forskerne er overbeviste om, at kraftfoder med mere bypass-stivelse er den rigtige vej frem, hvis man ønsker en generel forbedring af vomsundheden hos slagtekalve.

 

Tidligere forsøg på KFC har vist, at et højt indhold af cellevægge og lavt indhold af stivelse i kraftfoderet giver færre problemer med vomsundhed og leverbylder, samtidigt med at det ikke behøver at have negative effekter på tilvækst og slagtekvalitet.

 

 

I den specialiserede slagtekalve- og ungtyreproduktion fodres der dog fortsat traditionelt med kraftfoder-blandinger med højt stivelsesniveau. Det høje stivelsesniveau bærer en del af skylden for vombelastningen, den høje frekvens af leverbylder og de akutte tilfælde af trommesyge. Men kan stivelsens tilgængelighed ændres, så vommen belastes mindre? Det var formålet med nærværende forsøg.

To alternative kraftfoderblandinger under lup

I et nyligt afsluttet forsøg på KFC blev det undersøgt, hvordan en lavere findelingsgrad af kornet eller en lavere vomnedbrydelighed af stivelsen påvirkede kalvenes tilvækst, slagtekvalitet og vomsundhed. Forsøget blev gennemført med 60 SDM tyrekalve, som blev fordelt på tre behandlinger (kraftfoderblandinger). Se tabel 1:

 

 

 

Tabel 1. Kraftfoderblandinger anvendt i forsøget.  Alle tre blandinger var pelleterede og havde samme totale stivelses-, cellevægs- og proteinindhold.

 

NORM-KALV (Kontrolblanding)

GROV-KALV

SLOW-KALV

- et traditionelt kraftfoder af fintformalede råvarer

 

- som kontrolblanding med hensyn til råvare-sammensætning, men findelingsgraden af
kornet er grovere, idet der indgår oprevet hvede og byg

- har en teoretisk-beregnet lavere vomnedbrydelighed af stivelse (dvs. mere by-pass stivelse), fordi en stor del af hvede og byg er erstattet af milokorn og majs. Resultater og yderligere undersøgelser

De to forsøgsblandinger gav samme høje tilvækst og samme slagtekvalitet som traditionelt foder.

 

Vompapillernes form og længde hos kalvene var ikke signifikant forskellige.

 

Sammenklumpning af vompillerne, rødme i papillerne og nekrose af vomslimhinden var

dårligere på NORM og GROV i forhold til SLOW, hvilket tyder på, at SLOW medfører den bedste vomsundhed blandt de tre pelleterede kraftfodertyper.

 

 

 

NORM

GROV

SLOW

P-værdi1

Antal kalve

19

19

19

ns

Indsættelsesvægt, kg

56,7

58,5

59,5

ns

Slutvægt ved slagtning, kg

386

386

385

ns

Tilvækst, indsættelse-slagtning, g/d

1336

1300

1316

ns

Foderudnyttelse, FE/kg tilvækst

4,28

4,14

4,20

ns

Alder ved slagtning, dage

270

274

271

ns

Slagtet vægt, kg

191,8

195,8

193,0

0,13

EUROP form

3,9

4,0

3,7

ns

EUROP fedme

2,3

2,3

2,3

ns

Vompapil-længde, mm

4,8

5,2

6,1

ns

Sammenklumpning af vompapiller2

1,3

1,5

0,9

0,16

Rødme i vom2

1,4

1,1

0,4

0,03

Nekroser i vom2

1,5

1,3

0,7

ns

1P-værdier mindre end 0,05 viser en statistisk sikker forskel. Ns betyder ikke-signifikant forskellige.

2Et højere tal beskriver mere udtalt sammenklumpning, mere udtalt rødme og flere nekroser i forhold til et lavere tal.

 

Forsøget tydede endvidere på, at kraftfoderet med by-pass stivelse (SLOW) reducerede forekomsten af leverbylder. Resultater fra en større afprøvning i praksis kunne dog ikke eftervise nogen positiv effekt af SLOW foderet på leverbylder – muligvis pga. for kort forsøgsperiode.


Læs mere om projektet på www.kfc-foulum.dk
 

 

 

 

 

Denne artikel har også været bragt i Ny Kvægforskning, oktober 2009

 

 

Flere oplysninger:

Mogens Vestergaard, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU

E-mail: Mogens.Vestergaard@agrsci.dk