Erfaring med tilvænning af kalve til sutteautomater


På Kvægbrugets Forsøgscenter går den nyfødte kalv hos koen i 24 timer i kælvningsboks, hvorefter den flytter i udendørs kalvehytte indtil den er 10 dage. Herefter skifter den til gruppeopstaldning med mælkefodring fra sutteautomater. Det er vigtigt at skiftet til fællesgruppen er arbejdslet og på en måde så kalven hurtigst muligt lærer at drikke sin mælk.

Vi har samlet erfaringerne med skift til suttesystemet fra de første cirka 80 kalve som har været gennem systemet på KFC i punkterne her:

Kalven drikker af suttespand før skift til sutteautomat

Før flytning skiftes kalven gradvist til den type mælk den skal have i automaten

Flyt flere kalve af gangen – gerne 3-4 samtidig

Flyt kalven når den er sulten – bedst før den er mælkefodret om morgenen

Sæt kalven direkte ind i suttestationen og sørg for, at den drikker sin første portion straks

Flyt kalvene om morgenen, så de kan følges i løbet af dagen

 


 

Flere oplysninger: Jane Eriksen, tlf. 8799 1500
Email: jane.eriksen@agrsci.dk