Store grupper kalve med én mælkeautomat

I 2002 fortsætter vi vores kalveadfærds forsøg med spædkalve i grupper med automatisk mælkefodring. Kalvene går i grupper med 24 og 12 kalve i hver. I så store grupper er der en vis konkurrence om at komme først til automaten. Kalvene er måske heller ikke samme alder, og det kan have betydning for ventetid ved sutteautomaten. I forsøget undersøger vi, hvordan kalvenes adfærd og brug af mælkeautomaten bliver påvirket af antallet af kalve pr. station og størrelsen og antallet af mælkeportioner ved konstant mælkemængde.

 

kalveforsoeg 2b.jpg (29226 byte)
Fremtidige undersøgelser kan klarlægge hvor mange kalve der kan deles om en sutteautomat og stadig bevare en god trivsel og høj sundhedsstatus. I Sverige er der lavet undersøgelser, der viser at kalve i store grupper, oftere lider af luftvejsinfektioner end kalve i mindre grupper. Sundhed kan være en vigtig argument i valget af opstaldning i større grupper.

Projektansvarlig:
Margit Bak Jensen, Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd, DJF.

Email: MargitBak.Jensen@agrsci.dk