Parvis opstaldning af småkalve

 

Maj 2008

 

Er småkalve motiverede for kontakt med jævnaldrende i de første leveuger? Det spørgsmål skal et nyt pilotforsøg på KFC søge at finde svar på. Kalvene opstaldes parvis, sådan at nogle kalve har fuld social kontakt mens andre har begrænset kontakt gennem tremmerne. Undervejs i forsøget foretager forskere fra DJF registreringer på kalvenes adfærd, vækst og foderoptagelse.

 

 

 

Under naturlige forhold har kalve mest social kontakt med koen gennem de første to uger af deres liv. Samtidig har forsøg med kalve over 14 dages alderen vist, at de har flere sociale interaktioner med jævnaldrende kalve, når de opdrættes uden deres mor, og at kalve har en høj motivation for social kontakt med jævnaldrende kalve.

 

 

Kontaktbehov de første to leveuger

Det er imidlertid uvist, hvorvidt kalvene er motiveret for social kontakt med jævnaldrende de første to leveuger. Formålet med pilotforsøget er derfor at undersøge, hvorvidt kalve i de første uger af deres liv er motiverede for at interagere socialt med en jævnaldrende kalv. Forsøget finder sted i perioden fra 1. maj til 30. september 2008 og er en integreret del af projektet: ”System til sundhedsovervågning af kalve”. I alt 36 kalve vil indgå i forsøget.

 

 

Enkelt- eller dobbelthytter

Kalvene indgår i forsøget som par, og hvert par består af to kalve af samme race med en aldersforskel på max 2½ døgn. Hvert par opstaldes enten i to enkelthytter eller i en dobbelthytte idet der balanceres for race.

 

Opstaldningen finder sted fra den yngste kalv tages fra koen til den er 10 dage gammel. Par i en dobbelthytte har adgang til fuld socialkontakt, mens de par der opstaldes i enkelthytter kun har adgang til begrænset kontakt gennem tremmerne i løbegården.

 

 

Adfærds registreringer:

·          på dag 1, 2, 4 og 8 samt de første 2 dage efter indsættelse i grupper af 10 kalve

 

·          fokus på socialadfærd, legeadfærd samt foderoptag

 

Andre registreringer:

·          vækst

·          manglende mælkeoptag

·          temperatur i hytter

 

Dobbelthytte hvor kalvene har fuld social kontakt

 med hinanden

Enkelthytte hvor kalven kun har kontakt til en nabokalv gennem tremmerne

 

 

Mere viden om kalves sociale adfærd

Resultaterne fra projektet forventes at kunne bidrage med viden om kalves sociale adfærd i de første to uger af deres liv. Dette kan dermed danne basis for fremtidige undersøgelser af opstaldningens effekt på småkalves adfærd.

 

Du kan følge projektet og dets resultater her.

 

 

Flere oplysninger:

 

Linda Rosager Duve

 

E-mail: Linda.Duve@agrsci.dk

Tlf: 8999 1322