Screening for E-vitaminstatus hos spædkalve

5-3-2002


Er spædkalve velforsynede med E-vitamin gennem råmælken og er forsyninger påvirket af indholdet af E-vitamin i råmælken? Rådgivningen mangler viden om emnet og i først i december starter et forsøg med 10 spædkalve for at kortlægge E-vitaminstatus hos kalve under gode managementforhold. Kalvene forsynes optimalt med råmælk og sødmælk de første leveuger, og der screenes på normalniveauet af E-vitamin.

 


ny kalv.jpg (22567 byte)

Pr. kalv registreres:

  • E-vitamin i blod fra koen 3 uger før kælvning
  • E-vitamin i først udmalket råmælk
  • Tidspunkt for første råmælksoptagelse
  • Optaget mængde ved første tildeling
  • E-vitamin status i blodet hos kalven 1,3 og 7 dage, hhv. 2 og 4 mdr. efter fødsel

Desuden måles E-vitamin i tankprøver ved 3 stikprøver.

Dansk Kvæg, Danmarks JordbrugsForskning og Kvægbrugets Forsøgscenter samarbejder om projektet.

Flere oplysninger:
Irene Fisker, Dansk Kvæg: irf@lr.dk
Søren Krogh Jensen, Djf: SørenK.Jensen@agrsci.dk