God råmælkshåndtering giver mindre kalvediarré

 

August 2006

Fire liter råmælk inden fire timer efter kælvning til kalve af stor race og tre liter til Jersey kalve giver færre tilfælde af kalvediarré, viser speciale på Kvægbrugets Forsøgscenter.

Sondefodring med tre og fire liter råmælk til henholdsvis Jersey kalve og kalve af stor race inden fire timer efter kælvning resulterede i, at kun 11 procent af kalvene havde utilstrækkelig antistofkoncentration i blodet, og at der var halvt så mange tilfælde af diarré blandt kalvene med tilstrækkelig antistofkoncentration. Det er resultaterne fra dyrlæge Nicola Bisgaard Gareissens speciale, som netop er afsluttet. Nicola Bisgaard Gareissen har lavet forsøg med råmælksfodring af 43 kalve på Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) og har på baggrund af studier i en demonstrationsbesætning udarbejdet en manual for råmælkshåndtering.

Sondefodring er en god måde at sikre råmælkstildelingen

 

Tydelig effekt af råmælk

Kun 11 procent af de 43 kalve på KFC, der fik råmælk inden fire timer efter kælvning havde en utilstrækkelig antistofkoncentration og kun 33 procent af kalvene med tilstrækkelig antistofkoncentration fik diarré, hvorimod 80 procent af de fem kalve med utilstrækkelig antistofkoncentration fik diarré. Nicola Bisgaard Gareissen fortæller, at et tilstrækkeligt indhold af antistoffer i råmælken ligger på 50 mg IgG (immunoglobuliner) pr. ml., medens blodet skal indeholde 10 mg IgG pr. ml, for at kalven er tilstrækkeligt forsynet.

 

Antistoffer i råmælken genfindes i kalven efter to døgn

Forsøget viste, at antistofkoncentrationen i råmælk ved første fodring havde en sikker effekt på kalvenes antistofkoncentration i blodet to dage senere. "I forsøget har jeg målt råmælkens indhold af antistoffer og sammenlignet det med indholdet af antistoffer i kalvenes blod. Og det viser sig, at råmælk med høj antistofkoncentration har positiv effekt på kalvenes antistofkoncentration i blodet to dage senere", forklarer Nicola Bisgaard Gareissen. Hun fortæller også, at tredjekalvs, fjerdekalvs og ældre køer har signifikant højere antistofkoncentration i råmælken end første- og andenkalvs køer.

 

Der blev taget blodprøver til måling af antistoffer

 

Manual for råmælkshåndtering

Resultaterne i specialet er mundet ud i en manual for råmælkshåndtering og gode managementrutiner i danske malkekvægbesætninger. Nicola Bisgaard Gareissen har blandt andet i skemaform beskrevet, hvordan managementrutiner nemt kan nedskrives for den enkelte besætning. "Manualen er nem at gå til og indeholder skemaer, vejledninger og illustrationer, der kan hænges op i stalden", fortæller Nicola Bisgaard Gareissen.

Mælken skal have en bestemt temperatur før kolostrometeret anvendes, som det fremgår af manualen

Dansk Kvæg anbefaler

Kvægfagdyrlæge Kenneth Krogh fra Dansk Kvæg siger om forsøgene: "Dette og andre lignende studier bekræfter, at råmælkskvaliteten i malkekøer er meget svingende. Derfor anbefaler Dansk Kvæg, at kalve af stor race får fire liter og Jerseykalve tre liter inden 6 timer efter kælvning". Kenneth Krogh tilføjer, at de praktiske manualer, som er lavet i dette speciale vil kunne bidrage til at nedsætte kalvedødeligheden og er meget anvendelige til smitteforebyggelse ved paratuberkulose.

 

Se flere resultater fra forsøget i KvægInfo nr. 1626, hvor også manualen vises.

 

 

Yderligere oplysninger:

Centerleder Christian Børsting, KFC