Udarbejdelse af manual til opvarmning af råmælk i mikrobølgeovn

 

April 2006

 

 

Tildelingen af råmælk skal resultere i et højt indhold af immunglobuliner til at beskytte kalven overfor patogener i staldmiljøet. Indholdet af immunglobuliner i kalvens blod bør være over 10 mg IgG/ml i kalvens blod, målt 24-48 timer efter fødsel. For at det skal lykkes at opnå den passive immunisering, er det vigtigt at landmanden har nogle redskaber, der gør praktisk at give give råmælk til kalven indenfor kort tid efter fødslen. Én god mulighed er at lave en råmælksbank i fryseren, hvor der gemmes mælk med et højt indhold af IgG. Dette kræver en praktisk metode til at opvarme råmælken på en enkel og hurtig måde, uden det bliver på bekostning af kvaliteten på råmælken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurtig tildeling af råmælk af god kvalitet er vigtigt for kalvens overlevelse

 

 

Opvarmning af råmælk i mikrobølgeovn skal ske på den rigtige måde

 

Formålet med denne undersøgelse er, at klarlægge en metode til opvarmning/optøning af råmælk i mikrobølgeovn. Metoden skal gøre det muligt for rådgiverne at vejlede landmændene, til en nem og hurtig måde at få opvarmet /optøet råmælk på, for på den måde at motivere dem til at give kalvene råmælk inden for de anbefalede 6 timer. Samtidig skal undersøgelsen danne grundlag for en brugsanvisning der beskriver, hvorledes råmælken skal håndteres og opbevares.

 

Frossen og frisk råmælk undersøges

 

I undersøgelsen vil der blive anvendt 3 mikrobølge ovne, med forskellig Watt-effekt. Der vil blive målt på indholdet af IgG, både før og efter opvarmning. Det gøres på henholdsvis 3 og 4 liter råmælk, da det er de mængder der anbefales til henholdsvis store racer og jersey. Samtidig vil der blive målt på både fersk råmælk og frosset råmælk.

Der vil blive taget prøver af de forskellige råmælksportioner, for at se hvilket tørstofindhold de har, og om variation i denne har nogen indflydelse på opvarmningsprocessen, samt indholdet af immunglobuliner efter opvarmningen.

Indholdet af immunglobuliner i råmælken vil blive målt både før og efter opvarmning. Disse målinger skal give vished om, hvilken påvirkningen opvarmningen har på indholdet af immunglobuliner.

Der vil til måling af råmælkens indhold af immunglobuliner blive anvendt Test kits, og der vil samtidig blive målt med kolostrometer. Det gøres for at klarlægge den afvigelse der er på de to målemetoder, og for at se om kolostrometeret, er så præcist at det kan anbefales til landmanden som hjælpeinstrument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolostrometeret kan være landmandens hjælpeinstrument

 

Undersøgelsen udføres af jordbrugsteknologstuderende Annika Dam Engebjerg fra Dalum Landbrugsskole.

 

 

Yderligere oplysninger:

 Annika Dam Engebjerg Mail: dl729@dalumls.dk