Herd Navigator har fået Agromekprisen 2008

Januar 2008

 

Det nye overvågningssystem, Herd Navigator, der er blevet præsenteret som en trestjernet Europanyhed på Agromek 2008 er løbet af med Agromek-prisen 2008.

 

Overvågningssystemet Herd Navigator har fået den fornemme Agromekpris 2008.

Styringsværktøjet er en verdensnyhed, da der ingen andre steder er udviklet lignende udstyr. Fordelen ved systemet er, at det kan forudsige sygdomstilstande før landmanden selv ser synlige tegn. Dermed kan der sættes ind med forebyggelse flere dage, før koen bliver alvorligt syg. Herved kan dyrene spares for lidelser, og landmanden kan spare penge, fordi sygdommene behandles, før der sker produktionstab. Det fremmer både koens velfærd og landmandens økonomi.

 

Resultat af et stort samarbejde

Herd Navigator bygger på forskningsresultater fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, teknisk udvikling hos firmaet Lattec I/S (et interessentskab mellem Foss Analytical A/S og DeLaval International AB) og resultater fra forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter samt afprøvninger i kommercielle besætninger i samarbejde med Dansk Kvæg.

 

Mælken afslører koen

Det er mælken, der afslører koens tilstand på et meget tidligt stadie. Mens koen malkes bliver en prøve af mælken sendt til et analyseapparat, som undersøger mælken for forskellige stoffer. Ved hjælp af biologiske og statistiske modeller, som er udviklet hos Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, og som ligger i gårdens pc, bliver risikoen for yverbetændelse, ketose, protein over- eller underskud, reproduktionssygdomme og brunst beregnet. Derved får landmanden overblik over, hvilke køer, der kræver ekstra opmærksomhed og eventuelt skal under behandling.

 

Udviklingsarbejdet er foregået i projektet BIOSENS. Resultaterne fra BIOSENS-projektet har været så lovende, at forskningskonsortiets partnere besluttede at fortsætte projektet frem til 2011 for at udvikle flere måleparametre, herunder også parametre for mælkens forarbejdningsmæssige kvalitet. Projektet støttes af Fødevareministeriets Innovationslov.

Du kan læse mere om Herd Navigator på hjemmesiden: http://www.herdnavigator.com/pages/Den 25. februar 2008 kl. 19.00 bragte TV 2 Nyhederne historien om Herd Navigator, og senere klokken 19.30 var den tophistorie hos TV/Midt-Vest.

Se indslaget på TV 2 Nyhederne her

Se indslaget på TV/Midt-Vest her


 

Fødevareminister Eva Kjer Hansen får demonstreret Herd Navigator af direktør Jesper Bagge Pedersen ved Dansk Kvægs Kongres 2008>

 Foto: Kirsten Marstal, Dansk Kvæg

Flere oplysninger:

 

Christian Børsting

Centerleder

 

E-mail: Christian.Borsting@agrsci.dk

Tlf: 8999 1310