Forskningsprojekter ved Kvægbrugets Forsøgscenter 2007

 

Oversigten opdateres løbende med uddybende projektbeskrivelser og relaterede artikler. Sidst opdateret 26. juni 2007

 

Projekt-titel

Projektansvarlig

Institution

Start

Emner

 

Relaterede artikler

 

 

Køer

 

Automatisk registrering af sundhed og velfærd hos malkekøer i løsdrift

Søren Højsgaard

DJF

(DK)

Marts 2006

Brunstobservation, sundhedsovervågning og dokumentation af velfærd baseret på automatisk registrering af køernes adfærd

 

Mere overvågning 2004,

 

Køer bruger da Bluetooth 2005

 

Aktivitetsdata – tidlig brunst, 2006

 

Biosens:

Forbedret overvågning og management af mælkeproduktion og mælkekvalitet baseret på on-farm biosensor-teknologi

Klaus Lønne Ingvartsen

DJF

(DK)

2007

Nye biosensorer

Koens status

Hvad skal der gøres ved en alarm

 

Biosens sep.2003,

 

Progesterontest2005,

 

Mastitistest 2005

 

Næringsstofstrategi med fokus på mælkefedt og sunde køer: Effekter på koens mælkeproduktion og sundhed

Jens Bech Andersen

DJF

Januar 07

Goldperiode og tidlig laktation: ’Fedttræning’,

Stivelse vs. Fedt,

Fedtkilder C16 vs. C18

Stivelseskilder

Ydelse, sundhed, mobilisering, race

 

 

 

 

Næringsstofstrategi med fokus på mælkefedt og sunde køer: Betydning for mælkekvalitet

Jacob Holm Nielsen

DJF

Januar 07

Samme behandling som ovenfor

Mælkens sammensætning

Specialmælk med fokus på holdbarhed og smag

Raceeffekter

 

 

 

Nye mælketyper – udvikling af højkvalitetsmælketyper med forbedret smag og holdbarhed

Jacob Holm Nielsen

DJF

Januar 07

Samme behandling og målinger som ovenfor

 

 

 

 

Velfærd hos malkekøer:

Sammenhæng mellem ydelse og adfærd i relation til laktationsnummer og laktationsstadie ved forskellige næringsstofstrategier

Lene Munksgaard

DJF

(DK)

Januar 07

Tidsbudgetter – effekt af ydelse, foderoptagelse, og næringsstofstrategier

Automatisk registrering af adfærd aht. staldindretning, management, og produktion

 

Mere overvågning 2004,

 

Køer bruger da Bluetooth 2005

 

Aktivitetsdata – tidlig brunst, 2006

 

 

Ostningsegenskaber af mælk fra højtydende køer

Lotte Bach Larsen

DJF

April 07

30% af køerne har mælk med dårlig ostningsevne

Stort tab for mejerier

Racer, lakattionsnummer, laktationsstadium, fodring

 

 

 

 

 

 

SundKlov - Reduktion af halthed i danske malkekvægsbesætninger.

 

Torben W. Bennedsgaard

DJF

DK

2007

Digital dermatitis hos danske køer – ætiologi og epidemiologi

Laminitis – Grundlæggende årsag og risikofaktorer

Halthed hos malkekøer – tidlig identifikation og konsekvenser for adfærd og produktion 

Forebyggelse af halthed gennem forbedret staldindretning og management

Økonomiske konsekvenser af strategier til forebyggelse Information, rådgivning og handlingsplaner.

 

Klovbade-projekt 2006: beskrivelse

 

ILSORM: In-line overvågningsteknologi, biomarkører, sensorteknologi, risk management, ekspertsystemer

 

Klaus Lønne Ingvartsen

DJF

2007

Integration af data fra flere typer udstyr

Nye markører for fysiologisk ubalance

 

 

 

Forbedret avlsværdivurdering og nøgletal for reproduktion til brug i den enkelte besætning

Henrik Callesen /

Nic Friggens

DJF

Dec. 06

Optimal tidspunkt for inseminering – progesteron i mælk.

Nye nøgletal for reproduktion

Forbedret avlsværdivurdering

 

Progesterontest 2005,

 

Slagtekvæg

 

 

Optimeret kødkvægsproduktion i kombination med pleje af naturarealer

Anne Mette Graumann

Dansk Kvæg

Juli 2007

Ensartet kød til trods for racer og opvækst

3 vs. 6 mdr. fravænning

Kraftfoder vs. fuldfoder under opfedning

 

 

 

Optimering af kornandelens egenskaber i kraftfoderblandinger til slagtekalve – høj tilvækst og forbedret sundhed

Mogens Vestergaard

DJF

(DK)

2007

Forskellig formaling

Kemisk behandling

 

 

 

Småkalve

 

Udvikling af transponderstyrede mælkefodringsautomater til tidlig indikation af sygdom

Margit Bak Jensen

DJF

Juli 07

Drikkehastighed, pauser mm. som indikatorer

 

 

Sygdoms-identifikation via automater 2005

 

Mælkeautomater kan finde de syge kalve, 2006

 

DJF: Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet

DK: Dansk Kvæg