Forskere for en dag

 

November 2008

 

 

En hel klasse med samfundsvidenskabelige gymnasieelever, forlod klasselokalet for en stund for at opleve en dag tæt på landbruget og forskningsverdenen. Der blev aflagt besøg på Det Jordbrugsvidensakbelige Fakultet (DJF) i Foulum samt på Kvægbrugets Forsøgscenter og Mikkel og Kirstine har efterfølgende skrevet om klassens indtryk af dagen.

 

 

Dagen startede i forskerparken, hvor vi blev taget godt imod og blev introduceret til nogle af de problemstillinger, der er i nutidens landbrug. Herunder blev den relevante CO2- konflikt fremhævet, hvor det især er transport af foder, dyr og fødevarer, der er de største kilder til udslippet.

 

Efter det lille teoretiske foredrag blev vi eskorteret til KFC, hvor vi skulle lave kvalitetsprøver af mælk. Her blev vi præsenteret for, for os ukendte, maskiner og apparater forskerne bruger til deres analyser af mælken. Vi fik selv lov til at håndmalke en af køerne til vores egne tests, og det gav et billede af hvor meget forarbejdning, der egentlig er fra selve koen til køledisken i den lokale butik.

 

 

 

Derefter tog vi tilbage til Forskerparken for at lave et andet forsøg. Dette handlede om nitrat i jordvand – hvordan man kan undersøge hvor stor nedsivning, der er på den pågældende mark. Vi blev tildelt et lille laboratorium, hvor vi fik udleveret diverse måleinstrumenter, så vi kunne måle koncentrationen af nitrat.

 

Dagen gav os et indblik i, at der kan være stor forskel på teori og praksis. De teoretiske begreber lærerne fortæller os om på gymnasiet bliver mere interessante, når man selv befinder sig i miljøet, og får mulighed for at afprøve teorierne på egen hånd. Dvs. man kan krydre undervisningen med en sådan ekskursion, der gør indlæringen mere interessant. Derfor er det vigtigt med en afveksling, at komme ud af klasselokalet og prøve at være forsker for en dag ved KFC og DJF i Foulum.

 

Mere information om Forsker for en Dag kan findes på www.forskerforendag.dk Alle gymnasieklasser er velkomne til at besøge KFC og DJF efter aftale. Desuden tilbyder DJF både bachelor- og kandidatuddannelser – læs mere på www.agrsci.dk/uddannelse.

 

 

Af: Kirstine Friis Børsting og Mikkel Johansen 2.e, Viborg Gymnasium og HF. Skrevet i anledningen af Operation Dagsværk-dagen d. 5/11-08.