Forsøg 2004

April 2004

  

 

Kvægbrugets Forsøgscenters vigtigste formål er at gennemføre kvægforsøg, som kan give viden til gavn for udviklingen i dansk kvægbrug.

Flere projekter fra 2001/2002/2003 fortsætter i 2004:

·         Problemfri kornfodring af slagtekalve fortsætter som et ROSA-projekt (se nedenfor)

·         Adfærd hos spædkalve i grupper med transponderstyrede mælkeautomater

·         Protein til kvier - mængde og kvalitet

·         Ungtyrekød til hjemmemarkedet

·         BIOSENS

Fra slutningen af 2002 og 4 år frem gennemføres 7 nye forskningsprojekter på KFC. De første 6 er en del af den fælles tværfaglige forskningsindsats, som går under navnet ROSA, en forkortelse af RObust kvæg – et tværfagligt SAmarbejde, mens det 7. er et tværfagligt projekt mellem DJF, Ålborg Universitet, Force Technology, Dansk Kvæg og KFC.

·         Nye kvalitative mål for malkekoens frugtbarhed

·         Ernæringsmæssige muligheder for optimal vomomsætning og reduceret leverbyldeforekomst hos slagtekalve

·         Tilpasningsevne hos højtydende malkekøer i løsdriftsystemer

·         Fodringsstrategier til fremtidens malkeko - Lad koen bestemme

·         Genetiske strategier for robuste malkekøer

·         Forebyggelse af produktionssygdomme og reproduktionsproblemer ved reduktion af fysiologisk ubalance i malkekoen

·         Identifikation af produktionssygdomme hos malkekøer i højteknologiske stalde

De 6 ROSA-projekter støttets i første omgang  af Dansk Kvæg, men der er fra 2003 søgt om yderligere midler fra Fødevareministeriets programpakke kaldet "Tværfaglig Husdyrforskning" samt om fortsat støtte fra Dansk Kvæg.