KFC skal være dynamisk og visionær

 

Marts 2005

 

Og det mener afgående medlem af Centerstyrelsen for KFC, Mogens Anholm også i høj grad det er. Mogens Anholm har været med fra begyndelsen, fra dengang, hvor beslutningen om at flytte aktiviteterne fra Ammitsbøl Skovgaard til den nuværende placering blev taget. Og det var en rigtig beslutning understreger Mogens Anholm. Det har givet nogle spændende muligheder som det gælder om at udnytte på bedste vis. Mogens Anholm har nu overladt sin plads i Centerstyrelsen til Lars Iversen, men har stadig en mening om KFC og dets placering i den danske kvægforskningsverden.

 

Teknologi skal hjælpe landmanden til bedre overvågning

Mogens Anholm mener, at der er rigtig mange spændende forsøg på KFC, men skal enkelte fremhæves bliver det Biosens og andre forsøg vedrørende overvågning af køerne ved hjælp af moderne teknologi. Efterhånden som besætningerne bliver større og større får landmanden brug for hjælp til at overvåge sine køer og helst så der kan sættes ind før de bliver syge. Derfor er det vigtigt at have fokus på hvilke parametre der kan hjælpe landmanden til at opdage problemerne før de bliver synlige for det blotte øje. Man skal heller ikke være blind for at der kommer nye folk til landbruget, som ikke er opvokset med at ”kigge på dyr”, men som til gengæld ofte har bedre forudsætninger for at udnytte den nye teknologi i overvågningen af besætningen.

 

Kvægforskningen har tre niveauer

Der sker meget udvikling på det teknologiske område i dag og det kan være svært for KFC at nå at afprøve al ny teknologi inden det når ud i praksis. Det var oprindelig en af ideerne med KFC, men hører nok i virkeligheden bedre hjemme hos Studielandbrugene og FarmTests. Studielandbrugene udgør det nederste niveau i forskningen, som her mere har karakter af afprøvning. KFC bygger ovenpå med forsøg med stor relevans for praksis, mens Danmarks JordbrugsForskning udgør det øverste niveau med intensive og mere grundlæggende forsøg.

 

Mogens Anholm kan være nervøs for at nogle tror, at forsøgene på KFC kan erstatte den type forsøg, der hidtil har været udført på Danmarks JordbrugsForskning. Det mener han bestemt ikke er tilfældet og derfor er det også glædeligt, at der nu sker en tiltrængt modernisering af staldene på DJF. Placeringen af KFC har medført en større samhørighed mellem DJF og KFC end tidligere og har givet forskerne fra DJF bedre mulighed for at involvere sig i forsøgene. Det vil være ønskeligt, hvis også studielandbrugene er indbefattet af denne samhørighed, da Mogens Anholm ser det som den rigtige vej til at få relevante problemstillinger behandlet på flere niveauer.

 

Faciliteterne på KFC er gode, men modernisering kan hurtigt blive nødvendigt

KFC er i det store hele blevet som det oprindelig var planlagt. Der var i sin tid megen diskussion om hvor stor besætningen skulle være og om det hensigtsmæssige i at have tre racer. Den diskussion kan nemt blive aktuel igen, da man på KFC må være åben for at modernisering og omstillinger skal ske løbende, så man ikke pludselig er mange år bagefter i forhold til kvægbrugets virkelighed. En af de mest tiltrængte ændringer relaterer dog ikke til KFC’s stald og lade, men er tværtimod bedre forhold til at få præsenteret resultaterne fra forsøgene. Formidling af forsøgsresultater er en af visionerne for KFC Og Mogens Anholm, mener det vil fremme formidlingen, hvis den udover på staldgangen også kan foregå i et ”lukket rum”, hvor det er nemmere at bevare koncentrationen hos tilhørerne.

 

Måske skal flere partnere involveres i KFC?

Mogens Anholm mener, at man skal være åben for at strukturudviklingen går langt ud over Danmarks grænser, således at der måske skal udenlandske interessenter med i KFC. Det kunne være Svensk Mjölk som medejer, eller måske hollænderne, hvis Arlas fusion med Campina bliver til noget. Fremover bør det ikke være afgørende hvem eller hvor forskningen udføres, men snarere hvordan. Man skal nok ikke forvente store revolutionerende resultater fra forskningen i fremtiden, men når bedrifterne bliver større og der er en produktion på 2 mill. kg mælk eller mere, vil også ører pr. kg mælk tælle, ligegyldigt om vi snakker indtjening eller omkostning.

 

Tiden efter KFC

Hjemme har Mogens Anholm ikke fulgt den almindelige strukturudvikling, idet han har en bindestald med ca. 80 røde køer. Det er dog helt bevidst, da der ikke umiddelbart er nogen til at overtage gården, så det skal passe til et fritidslandbrug med tiden. Derfor er der også gang i tilplantningen af læhegn og etablering af moser, så også jagtinteressen kan tilgodeses. Der bliver nu mere tid til at være hjemme, selvom Mogens Anholm fortsat er formand for kvægrådgivningen på de østlige øer, med i ARLA’s repræsentantskab og med i bestyrelsen i Nordvestsjællands Landboforening, så det kan forventes at han også de næste år vil være med til at præge udviklingen i dansk kvægbrug. Formidling og dialog fra landbruget til det omgivende samfund er en hjertesag for Mogens Anholm og det præger hans arbejde i de forskellige foreninger, men ikke mindst i Østlige øers samfundskontakt, hvor han også er aktiv. Måske kan der også blive tid til et bijob som rundviser på KFC?

 

Flere oplysninger:

Mogens Anholm

E-mail: Mogens.Anholm@mail.tele.dk