KFC’s nye faciliteter klar til brug

 

Februar 2010

 

Bedre udnyttelse af malkerobotterne, større kapacitet ved de computerstyrede foderkasser, nye kælvningsfaciliteter og skåneopstaldning – dette er blot nogle af de fordele, som Kvægbrugets Forsøgscenter og den tilknyttede forskning skal nyde godt af, med udvidelsen fra 150 til 210 køer.

 


Mange tanker og idéer har været vendt i forbindelse med udvidelsen og renoveringen af Kvægbrugets Forsøgscenter, for hvordan får man udnyttet ressourcerne mest optimalt og indfriet kravene fra både forskningen, praksis og lovgivningen, når man står over for et stort byggeprojekt?

Idéer og skitser er nu blevet til virkelighed og resultatet er blevet rigtigt godt. Før jul tog Kvægbrugets Forsøgscenter den nye kostald i brug. Stalden er udvidet fra 150 til 210 køer med opdræt. Allerede nu er der igangsat nye projekter, som vil udnytte af KFC’s nye faciliteter.

Flere dyr – bedre udnyttelse af malkerobotterne

Først og fremmest giver udvidelsen af besætningen den umiddelbare fordel, at kapaciteten af de tre eksisterende malkerobotter bliver udnyttet fuldt ud. Der er nu ca. 70 køer per robot mod ca. 50 før.

Endvidere råder forskerne nu over flere dyr og tre lige store hold, når der skal planlægges forsøg, hvilket giver en betydeligt større sikkerhed og styrke i de resultater, som forsøgene genererer.

Den nye del af KFC’s kostald med Jersey-holdet tv., kælvningsbokse for enden af stalden samt køer til afgoldning th..…


Større kapacitet til fodringsforsøg
I forbindelse med udvidelsen er der opsat flere computerstyrede foderkasser, så der nu er to køer per kasse mod tidligere op til 2,5 køer per kasse. Denne kapacitetsudvidelse er vigtig, da den er med til at sikre, at fodringsforsøgene kan afvikles på den bedste og mest hensigtsmæssige måde – uden for megen konkurrence ved foderstationerne.

Et nyt stort fodringsforsøg er undervejs på KFC her i 2010. Det drejer sig om at undersøge mulighederne for at nedsætte mælkeproduktionens miljø- og klimabelastning vha. miljøvenlige fodringsstrategier til kvier og malkekøer. Målet er at øge køernes energiudnyttelse og reducere kvælstof og metan-udskillelsen blandt andet vha. individuelle fodringsstrategier, forbedret grovfoderkvalitet og ændret fedttildeling.

 


Et nyt forsøg på KFC vil undersøge mulighederne for at nedsætte miljø- og klimabelastningen fra mælke-produktionen via fodringen…

 

Nye kælvningsfaciliteter
I forbindelse med udvidelsen er der etableret helt nye kælvningsfaciliteter, hvor fleksibilitet komfort og hygiejne har været i fokus.  Idéen er, at der i de forskellige afsnit kan skiftes til andre underlag, hvis det er relevant i kommende projekter. Fra starten er de indrettet som vist her:

- en dybstrøelsesafdeling, hvor køerne kan gå i op til en måned før kælvning.

- fire kælvningsbokse, som hver er indrettet med særlige kælvningsmadrasser af gummi, som er hygiejniske, skridsikre og eftergivelige og dermed giver et godt underlag for koen, når den skal rejse og lægge sig.

- to dybstrøelsesbokse til køer, som kræver særlige hensyn efter kælvning. 

 


KFC’s nye dybstrøelsesafdeling til køer før kælvning…

 

Én af KFC’s nye kælvningsbokse med skridsikre og hygiejniske kælvningsmadrasser af gummi…
Skåneopstaldning efter kælvning

Ved hver malkerobot er der desuden indrettet et skåneområde til nykælvere, hvor der forefindes én foderplads per ko, en sengeplads til hver ko med særlige bløde madrasser samt gummi på spalterne. Dette giver køerne mindre konkurrence med andre køer, og en indretning med god komfort. Desuden går nykælverne tæt på malkerobotterne, så staldpersonalet har et godt overblik over den enkelte ko i de første par uger efter kælvning. Også dette område er indrettet fleksibelt, så det kan tilpasses nye forsøg.

 

 

 Skåneopstaldning til køerne i de første par uger efter kælvning (nederst i billedet)…

 

Køer i den tidlige del af goldperioden med særligt tykke og bløde madrasser…


Allerede her i begyndelsen af 2010 vil et nyt projekt skulle belyse effekten af den skånsomme opstaldning omkring kælvning på bl.a. mælkeproduktion og sundhed. Resultaterne herfra ventes klar om et års tid.

Udvidelsen af staldanlægget og udviklingen af faciliteterne på KFC er bl.a. blevet finansieret ved eksterne midler fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram, Foreningen Plan-Danmark samt Nykredits Fond.

Læs mere om byggeriets faser fra start til slut her…  

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

Flere oplysninger:

Christian Friis Børsting

Tlf. 8999 1310 / 2261 1911
Email: Christian.Borsting@agrsci.dk