Miljøtilladelse til KFC’s udvidelse på plads

 

April 2009

 

KFC’s planer om at udvide fra 150 til 210 køer plus opdræt er nu kommet endnu et skridt mod målet. Den endelige miljøtilladelse er nu kommet i hus og Kvægbrugets Forsøgscenter vil derfor i den kommende tid arbejde på at få indhentet tilbud fra entreprenørerne. Byggeriet forventes påbegyndt i juni. 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter har nu fået sin endelige miljøtilladelse på plads til at udvide besætningen fra de nuværende 150 til 210 køer plus opdræt.

 

Derfor vil der i den kommende tid blive indhentet tilbud fra diverse entreprenører, således at byggeprojektet kan blive påbegyndt senere på året som planlagt. Projektet er støttet af Foreningen Plan Danmark og NyKredit-fonden.

 

Baggrunden for at udvide er dels at opgradere det lille jerseyhold på 40 køer til at være på størrelse med de to SDM-hold. Derudover er der et ønske om, at kunne have 70 køer til hver af de tre nye malkerobotter for dermed dels at matche forholdene i praksis bedre, dels at give plads til flere dyr i de mange forsøg, der løbende gennemføres.

 

Læs mere om baggrunden for at udvide her.

 

 

 

 

Flere oplysninger

 

Centerleder Christian Børsting

 

E-mail: Christian.Borsting@agrsci.dk

Tlf.: 8999 1310 / 2261 1911