KFC gør klar til fremtiden

 

Juni 2009

 

Så er det lige før, at entreprenørerne banker på døren. Om få dage vil det første spadestik til KFC’s udvidelse finde sted og forsøgscentret vil inden årets udgang være klar til at huse 210 køer + opdræt mod de nuværende 150 køer + opdræt.

 

 

Det er afgørende for Kvægbrugets Forsøgscenter hele tiden at have optimale rammer til at generere ny viden til gavn for kvægbrugerne. En af forudsætningerne for at rammerne er optimale er, at forholdene på forsøgscentret afspejler praksis. Det vil sige, at det fremstår som et velfungerende og effektivt kvægbrug og på samme tid har faciliteter, der kan løse de relevante fremadrettede forskningsopgaver.  For at kunne leve op til dette skal KFC i den kommende tid gennemgå en udvidelse og renovering.

 

Bedre udnyttelse af teknologi og forsøgsfaciliteter
Kvægbruget har været i en rivende teknologisk og strukturmæssig udvikling i de 10 år, der er gået siden byggeriet af KFC blev påbegyndt. Derfor er det et fantastisk vigtigt skridt for KFC, at få mulighed for at opgradere staldanlægget og antallet af dyr. Dermed kan teknologien og forsøgsfaciliteterne udnyttes bedst muligt, og KFC vil dermed også i fremtiden være et godt billede på, hvordan en moderne kvægbedrift ser ud i dag.

 

Med udvidelsen følger bl.a. gode faciliteter til forskning i miljø og velfærd

 

Nye muligheder for forskningen

Med udvidelsen kan KFC fortsat være et sted, som kan levere moderne faciliteter for forskningen, i forhold til de aktuelle problemstillinger, der skal findes løsninger på. Med det opdaterede staldanlæg bliver der bedre muligheder for at undersøge, hvordan man laver optimal staldindretning og management for køerne i perioden før, under og lige efter kælvning. Faciliteterne vil desuden give større kapacitet til undersøgelser af sammenhængen mellem køernes fodring, effektivitet og påvirkning af klima og miljø. Der er netop ansøgt om projekter, der fra næste år skal udnytte de nye faciliteter til at skabe ny viden om netop skåneopstaldning af køerne omkring kælvning, henholdsvis sammenhængen mellem fodring, effektivitet, klima og miljø.

 

Byggeriet af den nye tilbygning på KFC begynder omkring den 1. juli og forventes færdig ca. 1. oktober. Den øvrige renovering forventes at være afsluttet omkring 1. december. Udvidelsen finansieres dels ved eksterne midler fra bl.a. EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram – dels ved de indtægter, som flere dyr (større produktion) og en bedre effektivitet (bedre udnyttelse af anlægget) vil bibringe.

 

Læs mere om udvidelsen i en tidligere omtale på hjemmesiden eller i Dansk Kvægnyt nr 16, september 2008 (pdf)

 

Flere oplysninger

 

Centerleder Christian Børsting

 

E-mail: Christian.Borsting@agrsci.dk

Tlf.: 8999 1310 / 2261 1911