Kokomfort på KFC

 

April 2004

 

Sengebåsenes udformning er et vigtigt element i kokomfort og skal bl.a. sikre, at køerne ligger godt og har let ved at lægge og rejse sig, så de ikke ”spilder” deres tid med at stå i stedet. Foruden den manglende hvile kan dette betyde, at de står med bagbenene på spalterne, dvs. med ekstra vægt på bagklovene og med ekstra tid i det fugtige miljø på spalterne, Sengebåsenes udformning skal samtidigt med god kokomfort sikre en god hygiejne ved at køerne skider uden for båsen. Da stalden på KFC blev bygget blev nakkebommene anvendt til at styre, hvor langt køerne skal lægge sig tilbage i båsen. Det har senere vist sig, at brystplanker er bedre til dette formål. Derfor har vi nu monteret brystplanker i alle kobåsene, hvilket medvirker til at køerne placerer sig så langt tilbage i båsene, at de sjældent skider i dem.

 

Kokomfort og herunder sengebåsenes udformning var emnet for et indlæg af dyrlæge Kenneth Krogh, Dansk Kvæg ved Kongressen i februar. Han viste bl.a. hvordan man ved at beregne et sengebåse-indeks kan få en ide om, hvorvidt sengebåsene i ens egen stald virker efter hensigten og opfylder køernes krav til komfort. Sengebåse-indekset beregnes som:

 

Antal køer, der står oppe i sengebåsen eller halvt oppe * 100

                          Antal køer i alt

 

og dette tal bør være mindre end 15% (http://www.lr.dk/kvaeg/diverse/t8_1.pdf).

Vurderingen bør foretages ca. 1 time før malkning og er et af de bedste udtryk for komforten i sengebåsene. Køer har et hvilebehov på 12-18 timer, hvoraf en stor del af tiden går med drøvtygning. Det er meget vigtigt at sengebåsen er komfortabel for koen. Dvs. underlaget skal være jævnt og skridsikkert, men ikke ru. Lejet skal kunne forme sig efter koen og have et fald bagud på ca. 5%. Det skal være rent og tørt og så skal det være dimensioneret, så der er plads fortil og til siden til at koen kan rejse sig og lægge sig på normal vis. Hvis koen ikke har plads til at udføre normal rejse sig og lægge sig adfærd er der risiko for, at hun enten ikke ligger nok eller at hun vælger at ligge på gangarealer i stedet. Kenneth Krogh sammenlignede i sit indlæg danske og canadiske anbefalinger vedr. dimensionering af sengebåse (se tabel 1).

 

 
Tabel 1. Danske/canadiske anbefalinger vedr. sengebåsens dimensioner

 

Danske, mål i cm (2001)

Canadiske, mål i cm

Afstand nakkebom fra bagkant

170

175

Afstand brystplanke fra bagkant

175

180

Højde nakkebom fra underlag

110

125

Afstand mellem sengebøjler

120

130

Fald

5%

2%

Højde bagkant

20-25

20

Højde nederste frontrør fra underlag

80

105

Længde sengebåse

Enkeltrække

260

290

Dobbeltrække

490

550

 

Canadiske køer er lidt større end danske køer, hvilket forklarer de fleste af forskellene i tabellen. Det gælder dog ikke båsenes længde eller nakkebommens og frontrørets højde, hvor det ser ud til at canadiske køer gives bedre plads end de danske og derfor vil det være relevant at øge disse mål også i danske besætninger med Holstein-køer. Ifølge Kenneth Krogh skyldes den gode plads i forhold til nakkebommen at man i Canada anser nakkebommen for udelukkende at være nødvendig til stabilisering af inventaret, mens det er brystplanken der skal styre, hvor koen placerer sig i båsen.

 

Efter at vi har monteret brystplanker på KFC er der væsentligt færre køer, der lægger sig så de skider i båsene. Nakkebommene er nu også rykket frem for at give køerne bedre plads til at lægge og rejse sig.

 

Yderligere oplysninger: Kenneth Krogh, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Tlf.: 8740 5305, e-mail: kek@landscentret.dk

 

Bilag fra Dansk Kvæg Kongres: http://www.lr.dk/kvaeg/diverse/tema8_1.pdf