KFC’s udvidelsesplaner skrider frem

 

December 2008

 

KFC forventer snart, at skulle udvide fra 150 til 210 køer plus opdræt. I den forbindelse har Viborg Kommune midt i december sendt en miljøtilladelse i høring i seks uger. Tilladelsen forventes derfor på plads i foråret 2009, så byggeriet kan finde sted i løbet af 2009.  

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter arbejder i øjeblikket med en plan om at udvide besætningen fra 150 til 210 køer. Projektet har allerede fået støtte fra Foreningen Plan Danmark og NyKredit-fonden.

 

I denne uge er der indsendt en miljøgodkendelse i høring i seks uger. Da KFC lever op til alle vilkårene forventes tilladelsen at være på plads i løbet af foråret.

 

Baggrunden for at udvide er dels at opgradere det lille jerseyhold på 40 køer til at være på størrelse med de to SDM-hold. Derudover er der et ønske om, at kunne have 70 køer til hver af de tre nye malkerobotter for dermed dels at matche forholdene i praksis bedre, dels at give plads til flere dyr i de mange forsøg, der løbende gennemføres.

 

 

Med udvidelsen følger et større jerseyhold i kostalden

 

”Når vi udvider stalden bliver der også plads til et velfærdsområde. Dermed kan vi sætte fokus på området omkring indretning til køer i sidste del af goldperioden, perioden omkring kælvning og lige efter kælvning. Netop dette område har stor bevågenhed i den kommende lov om hold af kvæg” fortæller centerleder Christian Børsting.

 

Endvidere er der fortsat et tæt samarbejde mellem DJF’s forskere og Kvægbrugets Forsøgscenter vedrørende indretning og brug af sådanne velfærdsområder, hvor målet er at opnå de bedst mulige betingelser for både køerne og kvægbrugeren.

 

 

Flere oplysninger

 

Centerleder Christian Børsting

 

E-mail: Christian.Borsting@agrsci.dk

Tlf.: 8999 1310 / 2261 1911