Slibning af spalter på KFC

  til glæde for køerne

 

Juni 2006

 

 

Dyrenes gangarealer skal være skridsikre og nemme at holde rene, hvad enten der er tale om fast gulv eller spaltegulve. Spaltegulvene på KFC lever efter 6 års brug bedre op til det sidste end til det første, lige som det det generelt er tilfældet med betonspalter jf. FarmTest-Bygninger nr. 4, 2005 fra Landskontoret for Bygninger og Maskiner. Det er baggrunden for at spaltegulvene nu har fået riller. 

Slibningen

Slibningen af de ca. 800 m2 foregik i løbet af 2 dage. Rillerne blev lavet på tværs af spalterne. Ved arealer med fast gulv, bl.a. ved vandkarrene blev rillerne lavet, så der er fald i rillernes retning for at optimere dræningen og dermed forbedre hygiejnen og reducere ammoniakfordampningen.

 

Klingen på slibemaskinen har skåret riller som er 2 mm dybe og 5 mm brede, mens der er efterladt 5 mm i fuld højde, dvs. at halvdelen af overfladearealet er blevet til riller. Hvis spalterne senere bliver glatte forventes det, at de kan holde til at blive slebet igen – indtil videre er der dog ingen erfaringer i, hvor mange gange dette kan gentages. Prisen for slibningen ligger på ca. 30 – 35 kr. pr. m2.

Slibemaskinen er en fiks lille sag

 

 

Før

Efter

 

 

Køerne går mere sikkert

 

Da køerne blev lukket ud på de ”nye” spalter opførte de sig som var de lukket på græs. Der blev løbet og lavet bukkespring op og ned ad gangene. Og senere observationer tyder på at køerne har fået en mere sikker gang på de rillede gulve. Det forventes at mindske risikoen for fald, og andre skader som følge af stiv og usikker gang.  Rilleskæringen bekræfter dog også at det er svært at opnå begge de opstillede krav til gulve, idet rengøringen nu tager længere tid. Da der forventes større klovslid i starten, er det vigtigt at undgå klovbeskæring de seneste par måneder forud for slibningen.

 

 

Det nye gulv blev afprøvet i rask gang

 

Yderligere oplysninger:

Driftsleder Peter Trier, KFC